Generalforsamling i dameklubben søndag den 1. oktober 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. 1.       Valg af dirigent

Betty Madsen bliver enstemmigt valgt og hun kan konstatere, at generalforsamlingen for 2023 er lovligt varslet. 

 1. 2.       Formandens beretning

Beretning 2023

Sæsonen startede som traditionen tro den første tirsdag i april, der i år var 4. April - vi spillede 9 huller med efterfølgende socialt samvær og lidt, at spise. Ligesom vi plejer. 

I løbet af den første måned af sæsonen, fik vi ialt 41 medlemmer, som må siges, at være rekord stort medlemstal her i nyere tid - hvilket er meget glædeligt, med også forpligter os alle til at gøre en indsats for at fastholde de nye. 

Vi har haft et par store arrangementer i denne sæson. 

Først Pink Cup der var planlagt til først i maj, hvor formålet jo er at indsamle penge til forskning for bryst kraft. Det var noget sløjt med tilmeldinger - hvorfor matchkomiteen i samråd med Gert Meyer besluttede, at udsætte matchen til 2. Pinsedag, hvor det så lykkedes at samle omkring 70 deltagere. 

Pink Cup har en landsfinale, som de klubber der har samlet flest penge bliver inviteret til st deltage i. Derudover er der nogle wildcard, hvor der bliver trukket lod blandt øvrige klubber ift at deltage i finalen. Her har vi så været heldige at deltage for andet år i streg. 

Den anden store begivenhed fandt sted. Den 20. Juni hvor vi var vært for venskabsmatchen mellem Dameklubbens på Lolland Falster. 

Der var et pænt fremmøde 52 deltagere og alle klubber var præsenteret. 

Det var en dejlig dag med godt vejr, god mad og en sejr til Halsted Kloster. Hvilket jeg er vild stolt over. Jeg har været med til venskabsmatcher i over 20 år og det er meget længe siden vi har gjort os gældende i præmierækken - hvilket også var meget overraskende for Maribo, der næsten altid spiller godt og nok havde regnet med at være vindere. 

Sidst i juni blev vi så inviteret af herrerne til match - som i år - ligesom de foregående par år, har ændret karakter til at være en venskabsmatch hvor det sociale samvær er i fokus og der spilles i blandede hold mellem mænd og kvinder. Tidligere har vi jo kæmpet mod hinanden, for at opnå den højeste gennemsnit score og vinde retten til at opbevare en solskygge på et paphoved i år - jeg synes personligt at matcherne med det sociale i højsæde er at foretrække, med det er jo op til den kommende bestyrelse hvordan det skal være til næste år, da det så vil være dameklubben der er værter. 

For en måneds tid siden afviklede vi vores weekend tur med en rigtig stor tilslutning. 22 kvinder havde meldt sig til en, synes jeg, helt fantastisk weekend på Fyn. 

Vi spillede 2 vidt forskellige men fantastiske baner Midtfyn og Svendborg, hvor servicen overfor gæster var i top. Ligeledes synes jeg vi fik fin service og fuld valuta for pengene på hotel Svendborg. 

Sidst men ikke mindst var min oplevelse at stemningen var super god og at der blev hygget og snakket i den helt store stil. 

Alt ialt vil jeg konkludere, at det har været en rigtig god sæson med gode arrangementer og ikke at forglemme mange gode tirsdage med dejligt vejr, godt golfspil, mad den første tirsdag i måneden samt masser af hygge på terrassen. 

Tak for denne sæson.

Formandens beretning er vedtaget uden kommentarer.

 1. 3.       Fremlæggelse af regnskab

Vivi Opstrup fremlægger regnskab. 

Regnskabet bliver enstemmigt vedtaget.

 1. 4.       Fastlæggelse af medlemskontingent

Uændret 250 kr. for et år og 125 kr. for et halvt år.

 1. 5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

 1. 6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år ad gangen:

-             Jette Pihl, Susanne Møllenbach (ønsker ikke genvalg) og Vivi Opstrup er kasserer (er åben for genvalg for 1 år)

Bestyrelsen foreslår Jette Hansen og Kate Hjort og begge vælges enstemmigt og Vivi for 1 år.

 1. 7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år ad gangen

  Signe Larsen vælges enstemmigt som suppleant
 1. 8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

  Lissi Håkanson er villig til genvalg og hun vælges enstemmigt som revisor.
  Jytte Bergmansen vælges enstemmigt som revisorsuppleant.
 1. 9.       Eventuelt

  Signe Larsen foreslår at der nedsættes et turudvalg, og vil gerne selv tage del i dette arbejde med at lave både en dagsture og deltage i planlægning af den årlige dametur. Forslaget bliver taget godt imod og det vil vi arbejde med i 2024.

Ref. Charlotte Klausen
2.10.23