Foursome

18 huller: Begge spilleres tildelte slag lægges sammen og deles med 2. (ved decimaltal rundes op) herefter fordeles slagene efter hullernes sværhedsgrad.

9 huller: Begge spilleres tildelte slag lægges sammen og deles med 2. (ved decimaltal rundes op) herefter fordeles slagene efter hullernes sværhedsgrad.

Greensome ¾ handicap

18 huller: Begge spilleres tildelte slag lægges sammen og deles med 4 og ganges derefter med 3 (ved decimaltal rundes op)

9 huller: Begge spilleres tildelte slag lægges sammen og deles med 8 og ganges derefter med 3 (ved decimaltal rundes op)

40/60 %

Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.

Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14