HISTORIE

Etableringen af Halsted Kloster Golfklub er resultatet af et utrætteligt forarbejde af den legendariske gymnastikleder og landskendte, nu afdøde, Niels Erik Bertelsen, som blev igangsat allerede i 1986 sammen med en række andre ildsjæle i lokalområdet. Ud over igennem en menneskealder at skabe fornemme resultater for Nakskov Gymnastikforening såvel nationalt som internationalt, brændte Niels Erik Bertelsen for golfsporten, som er et af verdens ældste boldspil.

Han nægtede at give op, og mange geografiske placeringer af banen blev undersøgt, men til sidst lykkedes det dog at indgå forlig med Dansk Naturfredning, så den endelige placering kunne ske på de smukke naturområder nord og syd for Halsted Kloster.
Endelig i 1994 blev der indkaldt til den stiftende generalforsamling i den nye Halsted Kloster Golfklub. Den første bestyrelse bestod af: Niels Erik Bertelsen, Sofus Seeberg, Peter Hansen, Finn Jakobsen, Johnny Christensen og John Knudsen. Herefter skulle det gå stærkt med at skaffe medlemmer til den nye golfklub, så der kunne etableres en fornuftig sammenhæng i økonomien. En anden hurdle, der skulle overvindes var at igangsætte anlægsarbejdet i 1994, da en hel del af midlerne til banen bestod af midler fra EF's Regionalfond, med frist for igangsætning samme år, idet de lovede EF midler ellers ville gå tabt. Kampen mod uret blev indledt, og det lykkedes lige på målstregen at opfylde kravene fra lokale pengeinstitutter og EF's Regionalfond om et tilstrækkeligt antal medlemmer, så projektet kunne igangsættes.

De følgende to år blev banen anlagt - og i juni 1996 ved indvielsen kunne en tydeligt stolt Niels Erik Bertelsen slå det første slag fra 1. teested og erklære banen med 18 huller for åben. I 1998 blev Niels Erik Bertelsen udnævnt som golfklubbens første æresmedlem.

Den landskendte banearkitekt, nu afdøde Frederik Dreyer, som har designet et stort antal golfbaner i Danmark, blev udvalgt til at slå stregerne for Halsted Kloster Golfklub's bane, og det viste sig at være en rigtig god idé, for han var lige fra starten af indstillet på at skabe et udfordrende og spændende baneforløb gennem de naturskønne arealer ved Halsted Kloster. Hullerne 9 og fra 10 til 18 er et kunststykke med flotte udsigter til ådalen ved Dyrehaven og afslutningen på 18. hul, der løber langs med alleen op mod Halsted Kloster, er helt i top.

Der er samtidig virkelig historisk vingesus over banens område, idet talrige fund viser, at her har der boet mennesker siden tidernes morgen. Halsted Kloster nævnes første gang i 1305 og i 1510 plyndrede Lybækkerne Nakskov - og sejlede derefter ind af fjorden, som dengang strakte sig helt til Halsted, hvor de røvede Klostrets kostbarheder og brændte det ned til grunden. Den nuværende bygning er opført i 1589, medens den hvide hovedbygning er fra 1847. I det smukke gamle klubhus, som tidligere var skovridergård, boede engang faderen til den berømte botaniker E. Rostrup, som skrev den danske flora.
Halsted Kloster ejes nu af lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, og på stedet drives i dag et omfattende moderne landbrug tilligemed et stort skovbrug.

Lige siden golfklubben blev startet har der været stor aktivitet på alle niveauer, og der er nu et medlemstal på ca. 400. Klubben har en stor og velfungerende dame-, senior- og herreklub. Et dynamisk Juniorudvalg forstærker i disse år indsatsen for at tiltrække børn og juniorer, for at sikre en fremtidig tilgang til og vedligehold af en elite, der kan markere sig på landsplan.
I 2007 udnævntes Mogens Rasmussen til klubbens andet æresmedlem. Mogens udnævntes for sin uegennyttige indsats for klubben i hele dens levetid.
I 2009 udnævntes Povl Andersen til klubbens tredie æresmedlem. Povl Andersen har i en årrække været klubhusets frivillige restauratør.

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  28. marts til 31 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.