Ungsenior 18 - 25 +

Spiller hver fredag 9 el.18 huller fra kl. 16.00 - ??

 

 

Hvornår er man ungsenior

Hvornår er man ungsenior? Det er man det år man fylder 18 år er man ungsenior, og ofte kommer vores ungsenior ud for at der ikke længere er et udvalg der støtter op om dem med aktiviteter, arrangementer, træning osv.

Klubberne taber ofte denne gruppe, hvis ikke niveauet er til eliteholdet. Erfaringen viser også, at de unge langsomt siver ud af klubberne allerede fra 15-16 års alderen, hvilket gør at ungsenior-gruppen ofte bliver meget lille. En anden faktor er den, at kontingentet i klubberne ofte skræmmer ungseniorne væk. Studietiden starter for alvor, de flytter hjemmefra, hvilket er med til, at en del vælger at holde en pause fra golfen.

 

Engagement

Det er vigtigt, at vi får juniorerne fra 15-16 års alderen engageret i klubben. Som juniorudvalgsmedlemmer, kan de være meget værd, idet de ofte har prøvet det meste og vil kunne tale juniorernes sag i udvalget. De bedre juniorspillere kan også være gode at involvere i træningen af de helt nye i klubben eller mikro-golferne.

Nogle ungsenior vil også egne sig som mentorer for de nye eller de mindre juniorer i klubben. Lad dem være rollemodeller og nye juniorer eller de mindste får også en hurtigere tilknytning til klubben, når der er en større junior der "viser vej"

 

Ungsenior kan selv

Ungsenior-gruppen har stadig brug for aktiviteter og arrangementer, som kun er til denne gruppe, forskellen er blot den at de nu selv kan være med at være med-tovholdere på disse. De er selv meget bevidste om, hvordan de ønsker turneringer, arrangementer m.m. og brug deres viden og ønsker omkring dette. Så får de et naturligt ejerskab, som kan være godt for udvalget.

Oprettelse af en ungseniorklub, der som resten af klubbens klubber, får tildelt tider på banen, egen træningstid, egen sociale arrangementer, eget klubmesterskab, er endvidere en mulighed for at skabe det optimale tilhørsforhold til klubben og andre medlemmer på samme alder.
Som for pigegruppen, vil det være godt at få lavet ungsenior netværks-grupper med de omkringliggende klubber. Således at turneringer, arrangementer m.m. kan få mere end 4-8 deltagere. Ofte kender ungseniorspillerne også hinanden via diverse juniorturneringer, juniorarrangementer m.m., og dette netværk er vigtigt at vedligeholde.

Afhold træningssamlinger for denne gruppe evt. med efterfølgende spil på bane. Det vil ofte være en god idé at sørge for at disse datoer bliver meldt ud tidligt, således at det evt. kan planlægges efter dette.

Denne gruppe er ofte velegnet til at få et  juniorhjælperkursus, og kan dermed bistå klubbens pro.

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  28. marts til 31 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.