Vejledning til spilkonceptet i MIX-klubben HGK-2015:

 • Mix-klubben bestar af praktiske grunde af max 30 par.
 • Bestyrelsen ajourfører løbende ventelisten med par, der ønsker optagelse i Mix-klubben. Optagelsepa listen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 • I tilfælde, hvor der til en spilleaften er færre end 30 par tilmeldt, kan der suppleres med Mix-par der endnu ikke har meldt sig ind i klubben.
 • Matchlederne bestemmer hvilket spil og fra hvilken tee der spilles i matchen. Der spilles altid kun 9 huller.
 • I henhold til vedtægterne spilles i perioden april – oktober, og det tilstræbes at der spilles en match pr. uge. Dette kan dog fraviges såfremt banen bruges til andet formål.
 • De enkelte par har selv ansvaret for korrekt udfyldelse og aflevering af scorekort.
 • I de matcher hvor der er tilmelding til spisning, er denne tilmelding bindende, uanset arsagen til, at man ikke deltager.
 • Kontingentet er på den stiftende generalforsamling den 19.02.2015 fastsat til 200 kr. pr. par.
 • Gæstespillere betaler 25 kr. pr. person pr. gang.
  Matchvilkår og pointfordeling:
 • Starttidspunktet fastsættes afhængigt af årstiden, men ved sæsonens start i april til kl. 17.30.
 • Afhængig af spilform gives der præmier til de to bedste resultater i form af bolde. Der er præmier til alle matcher.
 • Ved lige score afgøres placeringen først ved hjælp af samlet tildelte handicap, dernæst ved hjælp af den matematiske metode, dvs. bedst på de sidste 6., 3. og sidste hul. Star to hold stadig lige findes vinderen ved lodtrækning.
 • I den gennemgående turnering gives der præmie til årets vindere.
 • Ved lige årspoint er det holdet med de fleste førstepladser der vinder, derefter tælles 2. pladser osv.
 • Hvert holds 12 bedste score er tællende i holdets årspoint!

Point:

 • Herefter gives der point enslydende holdets placering talt fra bunden, dårligste scorer får 1 point.
 • Hvis to fra Mix-klubben, der normalt ikke spiller sammen, danner par, deles de opnåede point mellem begge par. Dog fra hvert par mindst et point. Ved brug af en substitut, tildeles parret kun halvdelen af de opnåede point.
 • Gæstepar deltager i matchen på lige fod med medlemmer og kan vinde præmier, men deres point indgår ikke i årsregnskabet.
 • Hvis et par i Mix-klubben bliver delt, har parret stadig kun en fast plads i klubben. Vælger parret at danne to nye par, afgør de selv, hvem der beholder pladsen og hvem, der vælger at komme pa en eventuel venteliste. Parrets opnåede point deles ligeligt mellem dem.

Ved hver match tildeles der point som følgende:

 • Nr. 1: Holdets placering talt fra bunden + 5
 • Nr. 2: Holdets placering talt fra bunden + 3
 • Nr. 3: Holdets placering talt fra bunden + 1

Bestyrelsen